Konferencja Naukowa, 10 marca 2015 r., Ostrowiec ¦więtokrzyski   

 

 

 


Kontakt

 


 

OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

ul. Akademicka 12

27-400 Ostrowiec ¦w. z dopiskiem: Konferencja 2015

lub drog± elektroniczn±: rewolucje.otn@gmail.com

MIEJSCE KONFERENCJI: Ostrowiec ¦więtokrzyski
 

 

Patronat honorowy
Patronat medialny
Rada naukowa
Bloki tematyczne
Komitet organizacyjny
Kalendarium
Uczestnictwo
Referat
Mapa
Inne Informacje
 

 

© 2012 DZIEKAN.
ALL RESERVED.