Konferencja Naukowa, 10 marca 2015 r., Ostrowiec Świętokrzyski   

 

 

 


Cel Konferencji

 


 

Celem konferencji jest szerokie odniesienie się do tematu rewolucji w formie interdyscyplinarnej dyskusji akademickiej. Organizatorów konferencji interesuje przede wszystkim relacja pomiędzy rewolucją oraz ewolucją, czyli rozwojem i postępem. Powstają zatem pytania, które stanowią trzon organizowanej przez nas konferencji:

Czy rewolucja jest synonimem ewolucji, czy może jej zaprzeczeniem?

Czy rewolucja oznacza początek zmian w kierunku polepszenia bytu, czy może stanowi symbol regresu, czy powrotu do najbardziej podstawowych ludzkich instynktów, takich jak chęć dominacji, żądza władzy itd.?.

Ważnym celem konferencji jest przedstawienie zagadnienia rewolucji w kontekście regionalnym, a także szeroko pojętych nauk humanistycznych i społecznych. Chodzi tu o skoncentrowanie się na rewolucji zachodzącej w historii najnowszej i odległej, jak również w literaturze, języku, mass mediach, popkulturze, pedagogice, ekonomii, socjologii, psychologii i innych dziedzinach, w których odnaleźć można odniesienia do głównego pytania postawionego przez organizatorów konferencji.

 

Patronat honorowy
Patronat medialny
Rada naukowa
Bloki tematyczne
Komitet organizacyjny
Kalendarium
Uczestnictwo
Referat
Mapa
Inne Informacje
 

 

© 2012 DZIEKAN.
ALL RESERVED.